Regressietherapeut Rob van Aert

Tandenknarsen

Dit voorbeeld komt uit het boek Wie was mijn kind? van Carol Bowman. Keith (8) heeft sinds een maand of zes last van dwangmatig tandenknarsen. Het is ongeveer begonnen samen met hevige nachtmerries waarin hij het gevoel heeft dat hij wordt doodgedrukt. Na elke nachtmerrie wordt hij wakker met een heel gespannen en angstig gevoel.

concentratiekampTijdens de sessie (er was er slechts een nodig) vertelt hij het verhaal van René, een vijftienjarige jongen in Frankrijk ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Een lange rij mensen uit zijn dorp wordt door Duitse soldaten gedwongen de weg af te marcheren tot aan de boerderij waar zijn familie woont. De soldaten komen het erf op, pakken René en zijn familie op en duwen hen tussen de rij mensen. De jongen smeekt 'alsjeblieft, vertel hen dat ik geen Jood ben'. Maar er wordt geen aandacht aan besteed. Na vele lange, uitputtende dagen van marcheren en in treinen zitten wordt hij een concentratiekamp binnengeleid. Hij kokhalst van de lijkgeur die om hem heen is. Vervolgens wordt hij samen met vele anderen in een rij voor een sloot opgesteld. Mannen in uniform met machinegeweren beginnen te vuren. Een kogel raakt de zijkant van zijn gezicht en hij valt in de sloot. Hij voelt het verstikkende gewicht van lichamen die boven op hem vallen. Hij hapt naar adem en probeert te schreeuwen, maar hij kan zijn kaken niet van elkaar krijgen vanwege alle lichamen op zijn hoofd. Vol angst en woede sterft hij een langzame marteldood.

Na de sessie slaakt Keith een zucht van verlichting. Het was het einde van zijn nachtmerries en tandenknarsen.

pijl naar links pijl naar rechts
© 1999 - 2022 Teksten en/of afbeeldingen van deze website mogen uitsluitend worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt met mijn voorafgaande toestemming.