Regressietherapeut Rob van Aert

Veel gestelde vragen


'Wat kost het?'

Mijn tarief bedraagt € 130,- per sessie van ongeveer 2 uur. Kijk op de pagina Tarief en vergoedingen van mijn andere website voor actuele aanbiedingen.

'Worden de kosten vergoed?'

Op dit moment word door mij gegeven regressietherapie door ongeveer 80% van de ziektekostenverzekeraars gedeeltelijk vergoed. Een voorwaarde is wel dat u een aanvullende verzekering heeft.

'Heb ik een verwijzing nodig van mijn huisarts?'

Nee, dat is niet nodig. Mijn nota('s) dien je rechtstreeks in bij de ziektekostenverzekeraar (mits deze regressietherapie vergoedt).

'Hoeveel sessies heb ik nodig?'

Regressietherapie is een relatief snelwerkende therapie. Toch valt die vraag niet vooraf te beantwoorden. Het aantal benodigde sessies is namelijk afhankelijk van een aantal factoren: de complexiteit en de aard van de problematiek en de persoonlijkheid van de cliënt. De ene cliënt maakt nu eenmaal gemakkelijker contact met zijn/haar onbewuste herinneringen dan de andere. Voor een simpele fobie zijn twee of drie sessies meestal voldoende, maar voor een gecompliceerde problematiek zijn er soms wel meer dan tien nodig.

'Werk je ook 's avonds of in het weekend?'

Nee, ik werk uitsluitend overdag op maandag t/m vrijdag.

'Werk je met kinderen?'

Ja, ik werk in bepaalde gevallen ook met kinderen.

'Maak je gebruik van hypnose?'

Nee, ik maak meestal gebruik van de door de Amerikaanse psychiater Morris Netherton ontwikkelde MES-brugmethode waarbij er op een zeer natuurlijke wijze trance ontstaat doordat je je op het probleem concentreert. Een belangrijk voordeel van deze techniek is dat je rechtstreeks naar de bron van jouw problematiek wordt begeleid.

'Ik heb last van ... Is dit te behandelen met regressietherapie?'

Het antwoord op deze vraag is in principe altijd 'ja', waarbij het niet uitmaakt of een probleem van psychische, lichamelijke of emotionele aard is. Maar ik kan natuurlijk geen garantie geven voor succes.

'Kan mijn probleem door regressietherapie verergeren?'

Als je bij een goed opgeleide therapeut in therapie gaat is dat niet mogelijk. Het ergste wat dan kan gebeuren is dat er niets gebeurt. Wat wel - vooral bij lichamelijke klachten - regelmatig voorkomt is dat de symptomen in eerste instantie verergeren. Deze helingsreactie wijst erop dat er een verbetering op til is.

'Is regressietherapie gevaarlijk?'

In ondeskundige handen is elke therapie gevaarlijk. Helaas mag iedereen die een weekendcursusje hypnose heeft gevolgd, een bord met 'regressietherapeut' aan zijn gevel spijkeren. Effectieve regressietherapie vereist - hoe simpel het basisprincipe van deze therapie ook is - een deskundige begeleiding en een zorgvuldige afronding. Je zou de vraag kunnen vervangen door: 'zijn scheermesjes gevaarlijk?'. Ja, in handen van een kleuter wel. Maar miljoenen mannen gebruiken ze dagelijks om zich te scheren en het gebeurt (voor zover mij bekend) maar zelden dat ze daarbij ernstig letsel oplopen. Op de pagina Reacties van mijn andere website is te lezen hoe een aantal cliënten hun sessie heeft ervaren.

'Blijf ik na afloop van een sessie niet met allerlei nare gevoelens zitten?'

Integendeel, het ontdekken en begrijpen waar jouw probleem vandaan komt levert na een goed begeleide en afgeronde sessie een sterk gevoel van opluchting en bevrijding op.

'Heb je al eens eerder gewerkt met iemand die net zo'n probleem had als ik?'

Meestal kan ik deze vraag met 'ja' beantwoorden (zie de praktijkvoorbeelden). Maar ook al zou dat niet zo zijn, dan is dat niet van belang. Jij beschikt namelijk onbewust over de antwoorden op al jouw vragen, dus jij bent de expert met betrekking tot jouw problematiek. Het enige wat ik doe is je contact laten maken met het deel van jouw onderbewustzijn waar die antwoorden liggen opgeslagen.

'Ik geloof niet in vorige levens. Heeft regressietherapie voor mij dan zin?'

Laat ik vooropstellen dat ik niet altijd met cliënten in vorige levens werk. Maar indien er tijdens een sessie ervaringen opdoemen die op een vorig leven lijken te wijzen, is het voldoende dat je die ervaring op dat moment serieus neemt. Ook als je het achteraf fantasie noemt, werkt het! Ik wil daarbij wel opmerken dat de praktijk leert dat mensen die reïncarnatie om wat voor reden dan ook nadrukkelijk afwijzen meestal ook niet bereid zijn om ervaringen uit 'vorige levens' serieus te nemen. Bij deze mensen werkt regressietherapie uiteraard niet.

'Heb ik in trance nog wel controle over mezelf?'

Deze vraag wordt meestal ingegeven door wat men bij toneelhypnotiseurs ziet gebeuren. Sommige mensen hebben er geen moeite mee zich voor een zaal vol publiek te laten manipuleren. Echter in de regressietherapie-praktijk blijf je er met jouw volledige hier-en-nu bewustzijn bij en houd je volledig controle over wat tijdens de sessie gebeurt. Zo kun je bijvoorbeeld op elk moment duidelijk maken dat je wilt stoppen met de herbeleving. En als je dat zeker weet zal ik dat, hoe jammer ik dat ook vind, uiteraard respecteren.

'Hoe weet ik of het geen fantasie is wat tijdens een sessie naar boven komt?'

Daar kan ik heel kort over zijn: dat weet je niet. Maar het is niet van belang of de ervaringen die tijdens een sessie naar boven komen wel of niet op waarheid berusten. De praktijk bewijst dat regressietherapie - mits jij bereid bent om je ervaringen serieus te nemen - werkt!

'Ik ben bang dat ik moeilijk/niet in trance ben te krijgen. Heeft regressietherapie dan zin?'

Bijna iedereen gaat - zonder zich daarvan bewust te zijn - dagelijks in trance. Zoals tijdens het kijken naar een boeiende film, het lezen van een spannend boek of als we geconcentreerd aan het werk zijn. In de praktijk blijkt dat deze vraag meestal wordt ingegeven door onbewuste angst om met traumatische ervaringen te worden geconfronteerd.

'Mag ik ... (vul maar in) meebrengen?'

De praktijk leert dat de aanwezigheid van toeschouwers meestal storend werkt. En ik streef er nu eenmaal naar om zo effectief mogelijk te werken. Dus je mag ... meebrengen, maar hij/zij mag zich tijdens de sessies elders vermaken. In de directe nabijheid zijn daarvoor voldoende mogelijkheden.

'Wat is het verschil tussen regressietherapie en hypnotherapie / psychotherapie / reïncarnatietherapie?'

'Ik heb een interessant boek gezien in de literatuurlijst; waar is dit boek verkrijgbaar?'

Ik vermeld boeken in de lijst die m.i. lezenswaard zijn. Maar ik ben geen boekhandelaar of uitgever, dus het heeft geen zin om mij te vragen, waar boeken verkrijgbaar zijn. Als de boekhandel ze niet meer heeft, adviseer ik de bibliotheek te raadplegen. Ook zijn veel boeken tweedehands via Internet verkrijgbaar (bijvoorbeeld op marktplaats.nl of boekweb.nl).


© 1999 - 2022 Teksten en/of afbeeldingen van deze website mogen uitsluitend worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt met mijn voorafgaande toestemming.