Regressietherapeut Rob van Aert

Dat je verleden je zo in de weg kan zitten - Rob Bontenbal

Dat je verleden je zo in de weg kan zittenHet doel van deze uitgave is potentiële cliënten een indruk te geven wat zij zullen ervaren wanneer zij ertoe besluiten in therapie te gaan.

Omdat bij regressietherapie het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen problematiek zeer belangrijk is, wil de brochure daarnaast zo uitvoerig mogelijk voorlichten over de verschillende aspecten en fasen van deze vorm van therapie. Op die manier kunt u er voor kiezen om in eerste instantie alleen kennis te nemen van het verloop van een therapeutische sessie en een therapeutisch proces. Daarna kunt u zich dan verdiepen in de achtergronden van de therapie. U kunt ook doorlezen en u direct in de achtergronden verdiepen.

De auteur (1945) studeerde politicologie en planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van zijn bul deed hij onderzoek aan dezelfde universiteit en werkte daarna voor een ministerie. Door zijn vrouw kwam hij in contact met de filosofie van de reïncarnatie, hetgeen hem is blijven fascineren. Na geslaagd te zijn voor de eerste opleiding van Hans ten Dam (1984) organiseerde hij een werkgroep voor reïncarnatietherapeuten, waaruit zich later de Nederlandse Vereniging van ReïncarnatieTherapeuten ontwikkelde. Tegelijkertijd begon hij met het uitgeven van een nieuwsbrief die uitgroeide tot het vakblad Cyclus. In 1986 werd hij docent bij de School voor Reïncarnatietherapie. Hij is erelid van de NVRT en lid van de International Association for Regression Research & Therapies Inc. (IARRT).

Stichting Voorlichting Reïncarnatietherapie (SVR), Amsterdam 1985, ISBN 90-802105-1-X.


© 1999 - 2022 Teksten en/of afbeeldingen van deze website mogen uitsluitend worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt met mijn voorafgaande toestemming.