Regressietherapeut Rob van Aert

Vliegangst

zeppelinJacolien (midden veertig) heeft last van claustrofobie (angst voor kleine ruimtes) en vliegangst. Bij de gedachte alleen krijgt ze het al benauwd.

Tijdens een sessie herbeleeft ze de ervaring van een man (George) die zich als passagier aan boord van een zeppelin bevindt. Op een gegeven moment vliegt het met licht ontvlambaar gas gevulde luchtschip in brand waarna de gebeurtenissen elkaar in een zodanig snel tempo opvolgen dat George zich niet realiseert wat er eigenlijk gebeurt. Het spreekt voor zich dat hij het ongeluk niet overleeft.

Jacolien beseft na deze sessie dat vliegen een zeker risico met zich meebrengt, maar dat het wel los zal lopen met het gevaar zolang ze niet in een brandgevaarlijke zeppelin stapt.

pijl naar links pijl naar rechts

© 1999 - 2022 Teksten en/of afbeeldingen van deze website mogen uitsluitend worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt met mijn voorafgaande toestemming.