Regressietherapeut Rob van Aert

Stemmen horen (1)

Stemmen in het hoofd horen wordt in de reguliere geestelijke gezondheidszorg auditieve hallucinatie genoemd, welke men meestal met antipsychotica tracht te onderdrukken. Mijn ervaring heeft me echter geleerd dat de stemmen meestal bij auralifters horen. Ik neem ze zeer serieus en ik ga (via de cliënt) een gesprek met ze aan. Een benadering die meestal (zoals in het onderstaande voorbeeld) zeer snel en effectief werkt.

Petra (begin 30) hoort al zo lang ze zich kan heugen twee stemmen in haar hoofd. Een mannelijke stem die af en toe opdrachten geeft en een lichtere (vrouwelijke). Ze is ook al heel lang erg moe. De symptomen wijzen op de aanwezigheid van auralifters. Ik breng Petra in een lichte trance en vraag haar zich voor te stellen dat ze zich op een veilige plek bevindt. Vervolgens geef ik haar de suggestie een van de personen die bij de stemmen hoort, binnen te laten komen.

De eerste die verschijnt is Simon, een man van 37 die in 1964 bij een vliegtuigongeluk is omgekomen. Hij blijkt verantwoordelijk te zijn voor de mannelijke stem die Petra hoort. Hij begrijpt niet dat hij dood is. Ik doe regressie met hem naar zijn sterfmoment om hem duidelijk te maken dat hij weliswaar nog leeft, maar niet meer in een aards lichaam. Ik maak hem vervolgens duidelijk dat er een veel betere plek voor hem is - in de astrale wereld - dan de plaats (bij Petra) waar hij zich thans bevindt. Hij staat wel open voor mijn voorstel om daar eens een kijkje te nemen om te zien of het bevalt. Het kost vervolgens weinig moeite om hem de overstap naar 'thuis' te laten maken.

Vervolgens verschijnt Janine, een jonge vrouw, die verantwoordelijk blijkt te zijn voor de lichtere stem. Zij heeft meegeluisterd tijdens mijn gesprek met Simon en ze geeft aan dat ze ook terug naar huis wil. Dat gaat vlot.

Ten slotte blijkt er nog een oude man te zijn die zijn naam niet wil zeggen ('dat gaat je niks an'). Dit gesprek verloopt moeizaam, hij vindt mij maar een engerd. Hij heeft mijn gesprekken met Simon en Janine wel gehoord, maar hij vindt dat ik ze er heb ingeluisd. Er bestaat helemaal geen andere wereld waar het veel beter is dan hier. Hij wil wel kwijt dat hij bij een brand is omgekomen, hoewel ook hij het idee had dat hij het overleefd had. Ik moet praten als Brugman, maar na enige tijd lukt het om ook hem te overtuigen dat er een veel betere plek voor hem is dan de plaats waar hij zich nu bevindt.

Als ik Petra na twee weken terugzie meldt ze dat de stemmen weliswaar weg zijn, maar dat ze daar nog heel erg aan moet wennen. Ze zaten immers al erg lang bij haar. We zijn inmiddels ruim een jaar verder en de stemmen zijn niet meer teruggekomen. En haar energie is stukken beter dan een jaar geleden.

pijl naar links pijl naar rechts

© 1999 - 2022 Teksten en/of afbeeldingen van deze website mogen uitsluitend worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt met mijn voorafgaande toestemming.