Regressietherapeut Rob van Aert

Nekpijn

Karin (begin 40) kampt de laatste tijd met een vreselijke pijn/spanning in haar nek die doortrekt naar haar hoofd. Ze is er al een tijdje voor in behandeling bij een fysiotherapeut wat wel wat verlichting brengt, maar niet meer dan dat. Opmerkelijk is dat er de laatste weken ook erg veel stress is in haar leven. Desgevraagd zegt ze dat stress eigenlijk al haar hele leven samengaat met pijn in haar nek/hoofd.

Ik laat haar zich op dat vervelende gevoel in haar nek concentreren, waarop ze aangeeft dat het heel strak aanvoelt en even later krijgt ze het gevoel alsof haar hoofd los ligt van haar lijf. Vrij snel daarna doemt er een ervaring op van een jongeman van een jaar of 18 (ze noemt hem John) die in een bos getuige is van een stel dronken soldaten die twee onschuldige voorbijgangers molesteren en afslachten. John is doodsbang voor een zelfde lot en probeert zich te verstoppen. Helaas wordt hij toch ontdekt door de soldaten die merkbaar blij zijn met hun nieuwe slachtoffer. John wordt met zijn handen boven zijn hoofd vastgebonden aan een boomtak en aan alle kanten met zwaarden gestoken. Het eindigt wanneer een van de soldaten zijn zwaard boven zijn hoofd in de rondte zwaait en met één klap John's hoofd van zijn romp scheidt. John ziet de klap aankomen en spant al zijn nekspieren. Met dat gevoel sterft hij.

Karin herkent het gevoel in haar nek wat nog net zo aanvoelt als toen John de klap met het zwaard kreeg. Ze beseft dat ze in dat vorige leven stress en nekpijn aan elkaar gekoppeld heeft, maar dat dit in haar hier-en-nu bestaan niet bij elkaar hoort. Als ik haar een paar weken later weer spreek is de nekpijn - hoewel de stress nog steeds in haar leven aanwezig is - praktisch verdwenen.

pijl naar links pijl naar rechts

© 1999 - 2022 Teksten en/of afbeeldingen van deze website mogen uitsluitend worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt met mijn voorafgaande toestemming.