Regressietherapeut Rob van Aert

Hoofdpijn

stenigingChrista (eind 40) heeft al heel lang last van hoofdpijn. Als het spannend is in haar leven wordt het erger.

We wijden een paar sessies aan dit probleem, maar in eerste instantie levert dit niets op. In de laatste sessie ervaart ze het leven van een oude vrouw die zieke mensen tracht beter te maken met kruiden. Kennelijk is een van haar patiënten niet tevreden over de behandeling want ze wordt aangeklaagd, van hekserij beschuldigd en uiteindelijk gestenigd. De eerste steen raakt haar vol op haar voorhoofd.

Het is Christa duidelijk waar haar hoofdpijn vandaan komt en dat die niet meer nodig is, want ze hoeft hier-en-nu niet meer bang te zijn om als 'heks' gestenigd te worden. Ze hoeft haar gezondheid niet meer afhankelijk te laten zijn van het al dan niet aanwezig zijn van stress in haar leven. Dit inzicht helpt, want als ik haar echtgenoot een paar maanden later spreek, vertelt hij dat Christa's hoofdpijn praktisch volledig is verdwenen.

pijl naar links pijl naar rechts

© 1999 - 2022 Teksten en/of afbeeldingen van deze website mogen uitsluitend worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt met mijn voorafgaande toestemming.
/div>