Regressietherapeut Rob van Aert

Hoge bloeddruk

Dit praktijkvoorbeeld komt uit het boek Vorige levens van Raymond A. Moody. Anne lijdt al verscheidene jaren aan een te hoge bloeddruk. Ze gebruikt medicijnen en eet zo gezond mogelijk, maar zonder veel succes. Wat voor dieet ze ook volgt, haar bloeddruk blijft stijgen. Daarnaast heeft ze een moeizame verhouding met haar baas. Hij maakt haar bang en bezorgd omdat hij nooit tevreden is over haar werk. Ook maakt ze zich stilletjes zorgen over de relatie met haar man. Hoewel ze geen huwelijksproblemen hebben is ze bang dat de oude intimiteit zal verdwijnen.

Anne komt zichzelf tegen als jonge vrouw in een klein Egyptisch stadje. Ze komt dit leven binnen op wat de laatste dag van haar bestaan zal worden. De stad is omsingeld door vijandelijke horden. Het leger dat ter verdediging diende is grotendeels verslagen en er hangt een sfeer van paniek als vijandige troepen binnentrekken om dood en verderf te zaaien. Overal om haar heen rennen mensen door de straten, terwijl vijandige soldaten jacht op hen maken, op ze inhakken met hun wapens of steken uitdelen. De soldaten zijn kieskeurig in wie ze het eerst doden. Ze slaan de vrouwen met hun vuisten neer om ze uit de weg te ruimen. Eerst willen ze de mannen doden. Ze steken hen verscheidene malen met hun mes en het bloed stroomt over de straten. Vervolgens vertrappen ze hun lichamen, op zoek naar mannen die nog leven. Spoedig wordt duidelijk dat alleen de vrouwen over zijn. Anne wil heel graag wegkomen. Het heeft echter geen zin. Waarheen ze ook kijkt, alle wegen zijn afgesloten. Doelloos en struikelend holt ze door de straten. Welke kant ze ook opgaat, overal ziet ze weer nieuwe vreemde soldaten. Ten slotte sluiten ze haar in. Een voor een worden de vrouwen door de soldaten uit de samengepakte groep getrokken. Anne is een van de eersten die ze grijpen. Een woedende soldaat trekt haar naar zich toe en als ze zich verzet steekt hij gewoon een mes in haar maag en laat haar vallen.

De spanning tijdens de sessie is voelbaar. Terwijl ze met gesloten ogen op de bank ligt spreekt er duidelijk angst uit haar gezicht en uit haar stem. Ze lijkt bijzonder teleurgesteld als ze haar vruchteloze pogingen om aan deze dodelijke vijand te ontsnappen, beschrijft. Het lucht haar bijzonder op om over haar gevoelens van paniek te kunnen praten. Het losmaken van haar gevoelens in deze herbeleving betekent duidelijk een enorme bevrijding voor haar. Het is duidelijk dat de gebeurtenissen in Egypte haar gevoelig maken voor spanning in het algemeen. Haar bloeddruk is nu onder controle en Anne gebruikt aanzienlijk minder medicijnen.

pijl naar links pijl naar rechts

© 1999 - 2022 Teksten en/of afbeeldingen van deze website mogen uitsluitend worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt met mijn voorafgaande toestemming.