Regressietherapeut Rob van Aert

Dyslexie

monnikKees is een man van in de veertig die last heeft van dyslexie (problemen met lezen/schrijven). Dit probleem veroorzaakt vooral veel hinder bij het lezen, reden waarom hij daar meestal maar niet eens aan begint. In zijn werk als leraar op een middelbare school is het echter wel behoorlijk lastig.

We wijden er een sessie aan. Kees maakt gemakkelijk contact met en herbeleeft het leven van een middeleeuwse Franse monnik die door de kerk verboden boeken leest. Dat zou op zich geen probleem zijn geweest, maar hij begaat de fout om anderen te vertellen wat hij heeft gelezen. Vanzelfsprekend komt dit ook bij zijn superieuren terecht en die straffen hem voor zijn 'zonde' door gloeiende ijzeren staven in zijn ogen te duwen. De duidelijke boodschap die hij daarbij krijgt is 'jij mag niet lezen'.

Kees begrijpt dat hij deze boodschap naar het hier-en-nu heeft meegenomen en dat zich dat nu uit in de vorm van dyslexie. Tegelijkertijd begrijpt hij dat dit nu niet meer geldt. Dit inzicht blijkt te werken, want als ik hem drie weken later weer spreek is zijn dyslexie tot zijn eigen verbazing volkomen verdwenen.

pijl naar links pijl naar rechts

© 1999 - 2022 Teksten en/of afbeeldingen van deze website mogen uitsluitend worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt met mijn voorafgaande toestemming.