Regressietherapeut Rob van Aert

Angst voor treinen

brandAnna (45) komt bij me omdat ze in een andere stad kan gaan werken, maar dan zal ze dagelijks met de trein moeten reizen. Dat is een beangstigend vooruitzicht. Bij doorvragen blijkt ze in wezen echter bang te zijn om met alle soorten van openbaar vervoer te reizen. Ze krijgt het dan benauwd, met hartkloppingen en is bang om flauw te vallen. Ze geeft desgevraagd aan dat ze bang is om in geval van een calamiteit opgesloten te zitten. Als het druk is met veel mensen wordt het probleem dan ook groter. Ze vertelt dat ze het probleem ook heeft in een supermarkt waar een lange rij mensen voor de kassa staat. Ze is daarnaast sinds haar kindertijd bang voor vuur: ze controleert bijvoorbeeld zorgvuldig of het gas uit is voor ze de deur uitgaat.

Ondanks dat Anna er weinig vertrouwen in heeft dat ze dit 'rare' probleem zal kunnen oplossen maakt ze vlot contact met een vroegere ervaring waar ze zich in een herberg bevindt die in brand blijkt te staan. De paniek onder de vele opgesloten mensen is groot. Anna heeft het erg benauwd vanwege de rook. Het is onmogelijk om eruit te komen en ze komt samen met een groot aantal anderen om in de vlammen. Dat realiseert ze zich in eerste instantie niet omdat ze zich korte tijd later buiten de herberg ervaart, waar ze naar het schouwspel kijkt. Pas later wordt ze zich ervan bewust dat ze geen lichaam meer heeft, dus dat ook zij het drama niet heeft overleefd.

Anna begrijpt dat de kans op brand in een trein of andere vorm van openbaar vervoer niet zo erg groot is, dus dat ze daar niet meer bang voor hoeft te zijn. Als ik haar na twee weken terugzie is haar angst al aanmerkelijk verminderd.

pijl naar links pijl naar rechts
© 1999 - 2022 Teksten en/of afbeeldingen van deze website mogen uitsluitend worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt met mijn voorafgaande toestemming.